Uudiskiri 3/2014

“Teistsugune maailm pole mitte ainult võimalik, vaid ta on juba teel. Vaiksetel päevadel kuulen ma teda hingamas.”―Arundhati Roy

KOKKUVÕTE

Seekord on taas häid uudiseid palju. Alt leiate üleskutse osaleda meie värskelt KÜSK toetusel käivitunud loengusarjast “Tervikliku eluviisi alused. Ökokogukonnad”. Uudiskirjast leiate samuti linke headele piltidele meie suvistest sündmustest (Eestiökokogukondade liikumise kokkutulek Sännas), GEN Europe konverents Zegg ökokülas Saksamaal kui ka õhtuseminarid. 

Krista Noorkõiv ja Kristina Pashkevisius jagavad GEN ja BEN kohtumiste muljeid artikli vormis. Krista jagab täiendavalt oma Sieben Lindeni ökoküla muljeid. Õnnitleme kõik kogukonda “Väike Jalajälg”, kes alustas oma pesas Mõisamaal ökokogukondlikku elu. Õnnitleme ka Gaia kooli ametliku koolitusloa saamise puhul ning tähistame seda, et sel sügisel on tulemas veel imelisi kohtumisvõimalusi meile kõigile: Väikese Jalajälje kogukonnas ootab meid kogemusnädalavahetus ja süvademokraatia kursus (vaadake palun infot all). Lilleorus saab kaasa aidata AVATUD keskuse arengule. 

UUDISED

 • Täname kõiki suvisel kokkutulekul osalemast! Kohtumiseni juba talvel! 
 • Alustas loengusari “Tervikliku eluviisi alused. Ökokogukonnad”. Aeg: oktoober-november 2014, neljapäeva õhtuti algusega kell 18.15. Loengud toimuvad igal neljapäeval, kuni 27. novebrini. Loengutel tutvustavad oma ala tegijad ökokogukondade toimimise põhimõtteid, juttu tuleb ökokogukondadest üldiselt (nii Eestis kui mujal), permakultuurist, tervisest kogukonnas, ökoloogilisest ehitusest, kogukondade sotsiaalsest jätkusuutlikkusest, juhtimisest ja suhetest, kogukondade maailmavaatest, Gaia haridusprogrammist ja uutest tuultest hariduses ja kogukondade majandusmudelitest. Oma kogemusi jagavad Toomas Trapido, Krista Noorkõiv,  Kadri Allikmäe, Merili Simmer, Allan Laal, Kaia-Kaire Hunt, Sven Aluste, Liina Järviste, Ave Oit, Ele Koppel, Kaja Karu-Espenberg, Marit Otsing, Riinu Lepa ja Rainer Eidemiller. Loengud toimuvad neljapäeviti kell 18:15 Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi seminariruumis, Uus-Sadama 5, Mare Hoone, 5. korrus ruum 522. Lisainfo ja registreerumine: Toomas Trapido. Loengusarja korraldavad koostöös MTÜ Eesti ÖkokogukondadeÜhendus, Gaia Akadeemia ja TLÜ Ökoloogia Instituut. Rahastab KÜSK.
 • Alustas ökokogukond Väike Jalajälg. Augusti lõpus alustas Märjamaa vallas, Mõisamaa külas, endises riigile kuulunud hooldekodus Väikese Jalajälje ökokogukond, kes koosneb 13-st täiskasvanust ja 6-st lapsest. Hetkel elab Mõisamaal 8 täiskasvanut ja 6 last. Kogukonna tegutsemise oluliseks eesmärgiks on uurida kuidas luua jätkusuutlikku elu – erilise tähelepanu all on kogukonnaelu sotsiaalne ja keskkondlik aspekt. Plaanis on välja arendada Mõisamaa Ökoloogilise Eluviisi keskus, kus huvilistega jagatakse oma kogemusi ja teadmisi. Toimunud on juba esimesed avatud uste päevad ja talgud. Igapäevaselt toimib kogukonnas Gaia kool (4-lapsega) ja väike lastehoid (hetkel 2 last). Kel on meie tegevuse vastu huvi või kes soovivad kohapeal kogukonnaelu kogeda ning vabatahtliku tööga kogukonna arengusse panustada, võib ühendust võtta Riinu Lepa või Liina Järvistega.
  NB! Järgmine huvilistele avatud kogukonna elu kogemise nädalavahetus leiab aset juba 24-26.oktoobril. Teretulemast!
 • 5.-7. septembril toimus Soomes Koroineni kogukonnas Läänemereäärsete ökokülade ühenduse BEN Europe sügisene kogunemine. Vaata kauneid pilte üritusest
 • Alustas Gaia kool. 14. augustil sai Haridusministeeriumilt ametliku koolitusloa Eesti Ökokogukondade Ühendusest väljakasvanud Gaia kool, mida veavad ühenduse liikmed Marit Otsing ja Kaja Karu-Espenberg. Kool toimib koduõpperühmade põhiselt. Praegu toimib üks grupp Tallinnas, teine Kaiu vallas Raplamaal ning kolmas Mõisamaal Väikese Jalajälje kogukonnas. Lapsed viibivad suure osa ajast looduses, igal nädalal korra käivad lapsed erinevate meistrimeeste juures, kaunites kohtades loodustes, õpivad tundma rahvakombeid, taimi ja loomi ning erinevaid Eestimaa paiku. Gaia kooli kohta loe lähemalt Gaia kool kodulehelt.
 • Kokkuvõtted GEN Europe konverentsist: Eestit esindas suvisel Euroopa ökokülade konverentsil rekordiline 14 inimest. Rahastust saadi erinevate projektide kaudu. 4 ühenduse liiget – Merili Simmer, Krista Noorkõiv, Liina Värs ja Indres Viirsaar läksid Eestit esindama KÜSK arenguhüppe projekti toetusel. 5 noort esindasid Eestit tänu GEN Europe “Euroopa noored” projektile ning Lilleoru esindajad said samuti toetust.
 • Ühendus sai rahastuse Erasmus+ õpirände rahataotlusele. Saime toetust 3 inimese saatmiseks välismaa kogukondadesse (õppimaks permakultuuri, planeerimismeetodit “dragon dreaming” ja täiskasvanute koolitamist jätkusuutlikkuse valdkonnas). esimene õpiränna on juba toimunud. Krista Noorkõiv käis õppimas Sieben Lindeni kogukonna toimimist ja koolitussüsteemi Saksamaal. Lähtuvalt EÖÜ juhatuse otsusest ja ühenduse prioriteetidest määratakse teised reisistipendiumid Allan Laalile (et saada permakultuuri õpetajaks) ning Paavo Eensalule (draakoniunistamise strateegiline planeerimine). Projektijuht on nüüdne juhatuse liige Krista Noorkõiv ja assistent Ave Tuisk.
 • Ühenduse esindatus ECOLISE´is: EÖÜ on liige ka üle-euroopalises jätkusuutlikkuse võrgustikus ECOLISE.  Juhatus otsustas, et edaspidi on Eesti esindaja ECOLISE-is meie asutajaliige ja ka endine Euroopa ökokogukondade ühenduse “GEN Europe” juhatuse liige Toomas Trapido. 

TULEMAS

 • Ökokogukonna “Väike Jalajälg” kogemusnädalavahetus 24.-26. oktoobril Mõisamaal, Märjamaa vallas. Kuna esimesed talgud Väikese Jalajälje kogukonnas olid väga edukad ning osad talgulised jäid veel hiljemgi appi ja tööd jagub, kutsume inimesi taas kogukonnale külla. Sedakorda pakume võimalust osaleda kogemusnädalavahetusel, mis hõlmab nii talguid kui ka ühist aega kogukonna ringis, võimalust osaleda grupipraktikates. Meie tööd algavad ja lõpevad häälestustega.
 • Lilleoru kutse: Et avaneks teadlikkus, et avaneks süda, et avaneks tarkus, et avaneks rõõm, et avaneks inimene – rajame Lilleorgu AVATUD kooli! Ehitame ise, vabatahtlike abiga, ühisrahastuse printsiibil ja talgutraditsioonis – peaasjalikult nädalavahetustel. 2014 eesmärgiks on saada paika hoone põhiosa karkass ning hoone viiluga osal ka seinad, mille vahele on ladustatud järgmisel aastal põhiosa seinte ehituseks vajaminev kogus roopakke.
 • Eestisse on tulemas unikaalne kursus “Süvademokraatia alused”, mis toimub 21.-23. novembril Mõisamaal. Koolitaja on Robert Palusinski Poolast. “Süvademokraatia” (Deep Democracy) on viimastel aastatel Euroopa ökokülades aina suuremat populaarsust võitnud tehnika, mis aitab saada teadlikuks grupisisestest tegelikest protsessidest (ka neist, millest ei räägita), avada oma silmi tegelikule olukorrale ning mõista inimesi sügavamal tasandil. See on ainulaadne rühmajuhendamise tööriist, mis erineb tavapärastest probleemilahendamise tehnikatest ja enamusdemokraatiast sel moel, et selles ei otsita kompromisse. Selle asemel on sihiks sügava, grupisisese mõistmise kasvatamine, mis võtab arvesse kogu grupi tarkust ja sealhulgas ka vähemuse vaatenurki, mida me sageli ignoreerime. Tegemist on kogukonna “Väike Jalajälg” esimese avaliku kursusega.
 • Esimene avalik hommikuarutelu poliitikutega toimub novembris (täpsem kuupäev selgumisel). EÖÜ selle sügise tegevusena oleme kavandanud 2 hommikuarutelu ühenduse tegevusele laiema kõlapinna tekitamiseks (neist ühte rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital). Novembri lõpus toimub Riigikogus Ökokogukondade Ühenduse ja parteide programmikirjutajate kohtumine, et tutvustada ökokogukondlikku maailmavaadet ja ettepanekuid ka neile. Teine hommikuarutelu (mida rahastab KÜSK) on kavas avaliku sündmusena veebruaris või märtsis (täpsem info tulekul), sinna kaasame ka meedia ning kutsume poliitikud andma tagasisidet selle osas, kas meie ettepanekutega ka arvestati. Hommikuarutelude projektijuht on Toomas Trapido.
 • Ökokogukondade talvine kokkutulek toimub 30. jaanuaril – 1. veebruaril. Koht, teema ja esinejad on täpsustamisel. Kui teil on huvi panustada kokkutuleku toimumisse vabatahtlikuna (tegeleda lasteprogrammiga, aidata registreerimistoimkonnas, muudes ettevalmsitavates tegevustes), olete väga teretulnud kirjutama Avele või Liinale.

LUGEMIST-KUULAMIST-VAATAMIST

 • Krista Noorkõiv sõidust Sieben Lindeni kogukonda
 • Krista Noorkõiv GEN Europe konverentsist
 • Kristina Pashkevicius BEN Europe kogunemisest Soomes
 • Vaata ökokogukondade 1. õhtuseminari pilte
 • Vaata pilte GEN Europe konverentsist “Zegg” ökokülas
 • Jälgi kogukonna “Väike Jalajälg” tegemisi
 • 13. oktoobri Ökoskoop. Toomas Trapido tutvustab loengusarja “Tervikliku eluviisi alused. Ökokogukonnad”

TULE PANUSTA ÜHENDUSE TÖÖSSE!

 • Kel on huvi panustada vabatahtlikult MTÜEesti Ökokogukondade Ühenduse tegevusse on oodatud kirjutama meie vabatahtlike koordinaator Ave Tuisk´ile
 • Kes soovib saada meie MTÜ liikmeks, kirjutab info@kogukonnad.ee 
 • Meie ühenduse tegevusse on võimalik panustada ka rahaliselt. See on hea võimalus näidata lihtsa teoga, et toetad jätkusuutlikku elukorraldust loova organisatsiooni tegevusse. MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse arveldusarve Swedbankis on: EE732200221041330534
 • Kel on veel liikmetest maksmata 2014. aasta liikmemaks, siis olete teretulnud seda tegema! Teie toetustega saame tasuda oma püsikulusid (nt kodulehe haldus jne). Liikmemaks on 12 eurot aastas, 1 euro iga kuu eest 🙂

LINGID

MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse facebooki leht: www.facebook.com/kogukonnad
Koduleht (arenemas-kasvamas): www.kogukonnad.ee
Listiga liitumine-lahkumine

Käesoleva uudiskirja valmimisse panustasid Krista Noorkõiv, Kristina Pashkevicius, Liina Järviste, Marit Otsing, Ave Oit, Paavo Eensalu, Riinu Lepa ja Kadri Allikmäe

Uudiskiri ilmub projekti “MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse tegevusvõimekuse suurendamine” raames. Projekti rahastab EV Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

© MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus 2014