Kagu-Eesti kogukondade külastus

Külastasime 18.-19. mai nädalavahetusel mitmeid kohti ja kogukondi – Harglas puukujur Andres Rattaseppa, Hargla Postimaja Salongi, kus Merike Uuetoa meile rääkis, samuti Hargla “Uma Üülaat” (2024) kohta, kus ta ka meile öölaada ajalugu ja arenguid tutvustas, Hargla kooli, kus on mõnda aega lõimitud tervikliku maailmavaate õppesuuna, Tsirgumäe Toidusalu, kus Heldor ja Eliise on loonud väga põneva maailma koos oma kogukonnaga ja muidugi oli meiega terve päeva kaasas Kalev Raudsepp, kelle visioonist see Hargla kandis laiemalt toimetav kogukond, mida tuntakse ka Parmu Ökoküla nime all, alguse sai.

Järgmisel päeval läksime Mauri Põliskodude külla Vastseliina kandis, kus ligi kümme peret ja majapidamist on loomas oma põliskodusid, mis on väga muljetavaldav!