Meie eesmärgiks on aidata kaasa õiglase ja ökoloogilise maailma kujunemisele. Konkreetsemaks eesmärgiks on edendada ökokogukondade teket ja arengut Eestis.

Ökokogukonna all mõistame kogukondi, mis liiguvad suurema säästlikkuse poole läbi tervikliku ja süsteemse maailmakäsitluse, mis integreerib ökoloogia, hariduse, osaleva otsustusmehhanismi, säästvad tehnoloogiad ja majandustegevuse.